InventorCAM: Volba pro strojaře

Volba pro strojaře

Produktivita je tím, co vám vydělává peníze. Díky InventorCAMu dosáhnete úrovně konkurenceschopnosti, potřebné na současných trzích.  InventorCAM jako nejlepší výrobní řešení své třídy vám umožňuje programovat všechny vaše stroje ve výkonné CAD/CAM aplikaci.
   
InventorCAM byl vyvinut se zaměřením na reálné dílenské použití. Naši výrobní experti, neustálá zpětná vazba a požadavky od naší široké zákaznické základny zajišťují, že InventorCAM nabízí vlastnosti a funkce pro programování i těch nejsložitějších dílů rychle a efektivně.

Pokročilé funkce zbytkového materiálu v 2.5D

Pokročilé funkce zbytkového materiálu v 2.5D

Zbytkové obrábění je užíváno při hrubování a k řezu dochází pouze v případě, že v dané oblasti zbývá materiál. U 2D operací v InventorCAMu je množství a umístění zbytkového materiálu vypočítáváno na základě znalosti původního materiálu, cílové geometrie modelu, generovaných drah nástroje a použitých typů nástrojů. Po každém kroku stroje je automaticky aktualizován stav zbytkového materiálu. Funkce zbytkového obrábění jsou k dispozici také pro 3D a 3 + 2 vícestranné obrábění a pětiosé obrábění.

Obrábění na věžovém upínači

Obrábění na věžovém upínači

InventorCAM je obzvláště výkonný v obrábění na věžovém upínači a je považován za nejkvalitnější program pro tento typ obrábění. Jde přitom o velmi důležitou funkci ve výrobním obrábění. Díly mohou být umístěny kamkoliv na upínač, výchozí pozice je nastavena automaticky. Může být obráběno několik kopií stejného dílu na jedné straně upínače, nebo mohou být stanoveny různé postupy pro jeden díl. Podporováno je 2D i 3D obrábění. Indexování pro otáčení upínače je prováděno automaticky. InventorCAM nabízí výkonné simulační funkce, ovládání všech operací a výstup NC programu, připraveného k okamžitému použití.