Stanovení nulového bodu pro soustružení/frézování, část 1