• Definice upínače

  Je zde k dispozici knihovna standardních sklíčidel. Můžete také přidat speciální upínače. InventorCAM ochraňuje před kolizí se sklíčidlem celý soustružnický nástroj.

 • Obálka objemu

  InventorCAM automaticky generuje soustružnickou obálku i složitých součástí. To pomáhá k rychlému obrobení nejvrchnějšího profilu součásti.

 • Symetrické soustružení

  Umožňuje hrubování se dvěma nástroji ve stejném čase. Rychleji se tak obrábí dlouhé a velké díly. Nástroje mohou pracovat souvisle nebo v režimu závěsu v několika pokročilých strategiích.

Synchronizace více hlav

 • Click to Enlarge

  InventorCAM poskytuje výkonné nástroje pro synchronizaci více hlav. Zobrazuje se zde časová osa obrábění spolu se všemi operacemi a jednoduché příkazy zde umožňují uživateli sladit operace, které chce synchronizovat. Následně pak může uživatel vidět výsledek synchronizace v Simulaci stroje.

 • Vrtání

  Umožňuje provádění vrtání v ose rotace bez potřeby definice jakékoliv geometrie.

 • Závitování

  Umožňuje programování vnitřních, vnějších, podélných i čelních závitů. Jsou zde podporovány různé cykly a pracovní strategie vedle zabudovaných norem závitů.

 • 4 osé souvislé soustružení

  Umožňuje programovat obrábění křivkové kontury pomocí naklápění nástroje v B ose. Tato operace je užitečná pro obrábění podřezání a to v jednom kroku obrábění. Tato operace podporuje 2 typy nástrojů: Vnější hrubovací nůž a vnější zapichovací nůž.

 • Ruční soustružení

  Umožňuje programování soustružení podle vaší vlastní geometrie, bez ohledu na model polotovaru, model obrobku nebo obálku.

 • Zapichování

  Umožňuje provádění podélných (vnitřních/ vnějších) nebo čelních zápichů. Výsledná dráha nástroje může použít jeden nebo více obráběcích cyklů nebo se mohou generovat pohyby nástroje (G0, G1). Pokročilá možnost Zrušit hrany se používá pro práci s vnitřními a vnějšími rohy.

 • Šikmý zápich

  Umožňuje programování vnitřních nebo vnějších šikmých zápichů, pod jakýmkoliv definovaným úhlem.

 • Čelní soustružení

  Operace Čelní soustružení programuje soustružnické operace na čelních konturách.

 • Soustružení kontury

  Umožňuje soustružit podélné nebo čelní kontury, kde je výsledkem dráha nástroje, která může buď používat soustružnické cykly CNC stroje (jestliže existují) nebo mohou být generovány všechny pohyby nástroje, které jsou chráněny před zabouráním do obrobku.

 • Upíchnutí

  Tato operace se používá k upíchnutí součásti nebo k provedení zápichu, který má stejnou šířku jako zapichovací nůž. Obrábění může být provedeno pomocí cyklů CNC stroje a během obrábění lze také generovat sražení nebo zaoblení hran.