Modul soustružení v InventorCAMu pro rychlé a efektivní soustružení

InventorCAM poskytuje nejucelenější balík soustružení s výkonnými drahami nástroje a technikami pro rychlé a efektivní soustružení.

Soustružení v InventorCAMu podporuje funkce širokého rozsahu soustružnických strojů včetně, 2 osých soustruhů, konfigurace s více vřeteny/hlavami, soustružnická centra s b a frézařsko-soustružnické stroje.

Na frézařsko-soustružnických strojích se provádí programování pro frézování a vrtání v C-, Y- a B-ose stejně jako programování soustružení a tak je toto programování plně integrované a asociované.

InventorCAM produkuje pokročilé hrubování a dokončování soustružené kontury, spolu s podporou čelního soustružení, zapichování, závitování a vrtání.

 

Výpočet dráhy nástroje bere ohled na celý nástroj - destičku i držák včetně předtím obrobeného materiálu a zabraňuje tak kolizím a eliminuje obrábění naprázdno. 

Jsou zde dostupné knihovny standardních upínačů a speciální upínače si můžete přidat.

 

Pokročilé operace soustružení

Pokročilé operace soustružení obsahují:

  • Symetrické hrubování: zde pracují 2 nástroje současně nebo v závěsu a provádí tak hrubovací soustružení dlouhých a velkých součástí. 
  • Šikmé zapichování: zde se provádí vnitřní nebo vnější šikmé zápichy v jakémkoliv definovaném úhlu. 
  • Ruční soustružení: zde se provádí soustružení podle uživatelem zadané geometrie, bez ohledu na polotovar nebo obrobek.
  • 4 osé souvislé soustružení: zde se provádí obrábění křivky pomocí schopností naklopení B osy nástroje, tak aby se obrobily podřezané oblasti v jednom kroku obrábění. 
  • Synchronizace více hlav/vřeten: výkonná funkce pro synchronizaci operací více hlavami/vřeteny v časové ose obrábění.

Aktualizovaný polotovar

InventorCAM má schopnost uchovávat ve stromě operací aktualizovaný polotovar. Aktualizovaný polotovar je podporován již pro 2 osá soustružnická až po CYB více hlavé a více vřetenové frézařsko-soustružnické stroje.

Jestliže je na soustružnickém centru s proti-vřetenem přemístěna součást z hlavního vřetene do proti-vřetene, tak se s ní také přesouvá aktualizovaný polotovar. Každá další operace na proti-vřeteni detekuje polotovar v té fázi jako byl v hlavní vřeteni a tak poskytuje to nejefektivnější možné obrábění.