• Rovnoběžné řezy

  Generuje se dráha nástroje, kde jsou řezy mezi sebou rovnoběžné. Strategie Rovnoběžné řezy umožňuje rychlé definování výběrem pouze ploch a směru (Lineární X/Y nebo Konstantní Z). Na výběr jsou strategie jedním směrem, cik-cak a spirála.

   

 • Rovnoběžně s křivkou

  Strategie Rovnoběžně s křivkou umožňuje vést dráhu nástroje podél dané plochy. Může být vedena podélně i kolmo ke křivce. Každý průchod nástroje je skutečně krok ve 3D podél plochy, pro přesnou stopu po nástroji.

   

 • Rovnoběžně s plochou

  InventorCAM zde počítá průsečík Řídící plochy a plochy která se bude obrábět a generuje řezy dráhy nástroje , které jsou rovnoběžné s výslednou průsečnicí ploch.

 • Kolmo ke křivce

  Na rozdíl od strategie Rovnoběžně s křivkou, tato možnost generuje řezy, které jsou k řídící křivce kolmé.

   

 • Mezi křivky

  Poskytuje dráhu nástroje, která se dokonale přizpůsobuje oběma křivkám. Pravděpodobně nejoblíbenější HSS dráha, zajišťující konstantní zatížení nástroje.

   

 • Mezi plochy

  Zde se generuje na pracovní ploše morfující dráha nástroje, která je uzavřena mezi dvě kontrolní plochy. Dráha nástroje se generuje mezi kontrolní plochy a je rovnoměrně rozmístěna na pracovní ploše.

   

 • Možnosti přejezdů

  Zde se definuje odsazení od prodloužení a držáku nástroje, aby se zaručila bezpečná mezera. Odjezd a pohyb kolem součásti se děje po válcové nebo kulové bezpečné oblasti.

   

 • Ovládání osy nástroje

  Osa nástroje a naklápění může být ovládáno pomocí 12 různých možností. Nastavení umožňují naklápění podle bodu, přímky a křivky, nebo může být nástroj veden přímo po normálách plochy, s individuálním ovládáním naklápění ve směru pohybu (předklon a záklon) a do strany.

   

 • Kontrola kolizí

  Plná kontrola uživatele nad ochranou nástroje. Jsou zde 4 fáze ochrany nástroje. Můžete také definovat odděleně kontrolu pro nástroj a držák nástroje