Výstup měření

Po dokončení měření vytvoří řízení sondy záznam měření.

Tento záznam může být zobrazen na obrazovce, zapsán do souboru nebo nemusí mít vůbec žádný výstup, to záleží na nastavení.

Pro úplnou interpretaci informací uvedených v záznamu se obraťte na uživatelskou příručku od dodavatele vaší měřící sondy.

Příklad č.1: Měřící zpráva řídícího systému Heidenhain

Příklad č.2: Měřící zpráva řídícího systému Fanuc