Kontrolní měření na stroji

Cykly měřící sondy lze také použít pro měření obrobených ploch. To dovoluje kontrolu obrobené součásti bez nutnosti jejího přesunu na CMM stroj pro jeho kontrolu - proto se tomu říká Kontrolní měření na stroji.

  

  • Hlavní výhodou je, že jsou jakékoliv chyby objeveny tam kde mohou být opraveny - a to na obráběcím stroji. Tato Kontrolní měření na stroji je největší výhodou pro ty společnosti, které obrábí tak velké obrobky, že náklady na speciální CMM zařízení jsou nepřiměřeně vysoké.
  • Měření měřící sondou může také zvýšit kontrolu kvality a to tím, že mohou být tyto součásti během procesu výroby monitorovány mnohem častěji. To umožňuje detekci jakékoliv chyby dříve a ta pak může být rychleji opravena při nižších nákladech.
  • Podobně také rozsah jakékoliv poškození součásti, například poškozeným nástrojem, lze přesně posoudit a rozhodnutí o ní pak lze udělat okamžitě a to zda může být tato součást v toleranci stále dokončena nebo jestli se musí vyhodit.