Kombinace operací obrábění s operacemi sondy

Operace obrábění a operace sondy jsou ve stromě Správce InventorCAMu vzájemně promíchány a mohou používat stejné geometrie jako operace obrábění.

Když se pak změní objemový model, tak se s aktualizovanou geometrií automaticky synchronizují jak operace obrábění tak operace sondy.