Nastavení - Definice Nulového bodu

Definice Nulového bodu pro 1 kus polotovaru bez Měřící sondy se provádí pomocí cyklu přímo v řídícím systému, jestliže uživatel zná dobře řídící systém. To není případ toho, když operátor používá daný řídící systém poprvé nebo když s ním nemá pokročilé zkušenosti.

Nulový bod je rychlejší a bezpečnější definovat pomocí modulu Měřící sonda:

  • Programování definice Nulového bodu je rychlejší než ruční programování v řídícím systému
  • Vizualizace pohybů sondy zamezují chybám a poškozením na stroji
  • 16 různých cyklů měřící sondy pro definici Nulového bodu nabízí více možností než standardní cykly řízení

Definice Nulového bodu na dalším polotovaru

Když vložíme druhý kus polotovaru, tak jej můžeme dát k dorazu a upnout ve svěráku - to obecně dostačuje a není zde potřeba znovu měřit Nulový bod (je to dostatečně přesné)

Nicméně v některých případech řekněme, že má polotovaru na středu díru a Nulový bod musí být vždy na tuto díru vystředěn - to je případ toho, že musíme pomocí Měřící sondy vždy provést korekci Nulového bodu.

Polotovar je odlitek

Jestliže je polotovarem odlitek (5%-10% součástí), tak pro každý nový kus potřebujeme definovat Nulový bod, protože odlitý polotovar není nikdy přesný.