Cykly sondy řídícího systému

Cyklus je parametrický program, který přikazuje sondě aby se posunula do určitého bodu a dotkla se součásti. Výsledek lze použít 2 způsoby:

  • Definice Nulového bodu - hodnoty se ukládají v řídícím systému do korekční tabulky Nulového bodu
  • Měření - zobrazí hodnoty na obrazovce nebo uloží výsledky do souboru


Příklad Cyklu Renishaw pro řídící systém Fanuc:
G65 P9811 Xx or Yy or Zz [ Ee Ff Hh Mm Qq Ss Tt Uu Vv Ww ]

 

Software sondy Renishaw

Renishaw má dvě úrovně Cyklů sondy:

Cykly Renishaw software Inspection Plus mohou být přidány nebo jsou zabudovány v mnoha řídících systémech:

Cykly Renishaw software Inspection Plus mohou být přidány nebo jsou zabudovány v mnoha řídících systémech:

  • HAAS: zabudované cykly Renishaw (Inspection Plus)

Cykly sondy v dalších řídících systémech

  • Siemens (SINUMERIK 840D sl/840D/840Di sl) má zabudované cykly sondy
  • Fanuc se sondou Blum