Cykly měřící sondy

Cykly měřící sondy se dělí do následujících pod-cyklů:

 • Cykly jednoho bodu
 • Cykly úhlu
 • Cykly výstupku
 • Cykly válce
 • Cykly oblouku
 • Cykly rohu


Tyto cykly pokrývají většinu každodenních situací a poskytují bezproblémový provoz s ostatními operacemi InventorCAMu.

 

 • Jednotlivé body X/Y/Z


  Použijte měření cykly měření plochy pro měření jakékoliv plochy v požadovaném směru nebo pro opravu souřadnic X/Y/Z Nulového bodu.

 • Úhel X/Y/Z


  Tato skupina cyklů je určena pro měření šikmo obrobených ploch a opravu směru os X/Y/Z Nulového bodu.

 • Kapsa, Výstupek, Kapsa s výstupkem


  Pomocí dotyků stěn kapsy/výstupku tento cyklus měří velikost kapsy/výstupku nebo opravují polohu Nulového bodu a to jeho vztahu k rozměrům kapsy.

 • Díra, Válec, Díra s výstupkem


  Podobně jako cykly výstupku, tak tento cyklus měří průměr díry/válce pomocí různého množství dotykových bodů a tak poskytuje potřebné informace o výsledku obrábění nebo o opravě Nulového bodu.

 • Vnější/Vnitřní oblouk


  Cykly vnějšího/vnitřního oblouku dávají jako výstup střed měřeného oblouku. Je zde také možné různé množství dotyků.
   
    

 • Vnější/Vnitřní roh


  Pomocí jednoho nebo dvou dotyků na každé straně rohu je zde možné získat souřadnice vrcholu rohu. Když je Nulový bod umístěn na tomto vrcholu, tak je pak možné tento Nulový bod opravit.