Modul InventorCAMu Měřící sonda

InventorCAM přináší modul Měřící sonda, což je nový modul InventorCAMu, který nabízí možnosti pro definici Nulového bodu a Kontrolní měření na stroji, pomocí sond na CNC stroji pro kontrolu kvality obráběných součástí a kontrolu nástrojů.

Plná vizualizace všech pohybů sondy pomocí simulace stroje InventorCAMu zamezuje jakémkoliv potencionálnímu poškození měřící sondy.

Měřící sonda se všemi svými výhodami je dnes nutný modul každého obráběče:

  • Podpora širokého rozsahu cyklů sondy
  • Vizualizace všech pohybů sondy
  • Snadná definice Nulového bodu
  • Kontrolní měření na stroji
  • Podpora Měření nástroje
  • Snadný výběr geometrie z objemového modelu
  • Podpora různých řízení sondy
  • Uživatelské parametry dávají velkou flexibilitu při programování cyklů sondy
  • Plná integrace operací sondy s operacemi obrábění

Kombinované operace sondy a obrábění

Operace sondy a Operace obrábění jsou ve stromě Správce InventorCAMu vzájemně smíchány a mohou z objemového CAD modelu používat stejné geometrie. Jestliže se objemový model změní, tak jak operace sondy tak obrábění automaticky podle této změny synchronizují.

 

Měřící sonda poskytuje snadné řešení pro nastavení Nulového bodu pomocí 16 různých cyklů, které umožňují snadnou definici poloh Nulového bodu místo ručního nastavování.

 

Cykly Měřící sondy mohou být použity pro měření obrobených ploch bez nutnosti přesunu součásti na CMM stroj - součást tak může být zkontrolována na stejném obráběcím stroji.

 

Náhled pohybů cyklu

Měřící sonda může požívat stejnou geometrii jako operace 2.5D frézování.

Je také poskytována plná kontrola nad tolerancemi, různými možnostmi třídění a přímý náhled pohybů cyklu.

Modul Měřící sondy obsahuje podporu měření nástroje. Tato možnost umožňuje kontrolu frézovacích nebo soustružnických nástrojů mezi operacemi obrábění. Je to užitečná možnost, která umožňuje kontrolu nástroje po každé operaci nebo po každé výměně nástroje. Umožňuje detekci poškození nástroje a tak poskytuje bezpečné obrábění.

„