Výkonné souvislé 5 osé frézování InventorCAMu

Profitujte z nejtestovanějších a nejprověřenějších 5 osých drah nástroje v průmyslu, které mají nejpokročilejší ovládání všech aspektů dráhy nástroje, kontrolu kolizí a velmi přátelské uživatelské prostředí..

 • Široká škála strategií souvislého 5 osého frézování se kterými budete okamžitě obrábět
 • Konkrétní aplikační řešení pro frézování bokem nástroje, lopatková kola, kanály, víceosé vrtání a konverzi HSM do souvislých 5 os
 • Obrábění sledující přímku produkuje dráhu nástroje, která následuje přirozený tvar komponentu, užitečné zejména pro komponenty lopatkového typu.
 • Pokročilé ovládání naklopení nástroje a přímé ovládání úhlu naklopení na stranu a úhlů předklonu a záklonu
 • Dokončování více ploch nechává nástroj kolmý k ploše (nebo pod zadaným úhlem předklonu a záklonu) a poskytuje tak plné ovládání a hladkou dokončenou plochu.
 • Techniky hrubování více drahami používají více přírůstku řezů v rovinách Z nebo XY s možností zastřižení do hranic.
 • Strategie automatického zamezení zabourání, které kontrolují každou součást nástroje a držáku
 • Realistická 3D simulace stroje s komplexní kontrolou kolizí a limitů os.

Souvislé 5 osé frézování InventorCAMu podporuje všechny 5 osé stroje včetně typů strojů stůl/stůl, stůl/vřeteno, vřeteno/vřeteno i nejnovější frézařsko-soustružnická obráběcí centra.

 

Novinky v InventorCAMu 2014

Tato nejnovější verze obsahuje hlavní vylepšení v modulu Souvislé 5 osé frézování. Byly sem přidány 3 nové operace: Obrábění více lopatek, Obrábění kanálu a Obrábění 5 osé kontury, což ho dělá jedním z nejsilnějších modulů svého typu.

 

Obrábění více lopatek

 • Tato nová operace Obrábění více lopatek snadno obrábí lopatková kola pomocí více strategií pro efektivní hrubování a dokončování každé části těchto složitých tvarů. Všechny plochy lopatky se obrábí v jediné operaci. Pro hrubování a dokončování těchto lopatkových kol jsou zde různé strategie. Lopatková kola se používají v mnoha odvětvích průmyslu. Tato nová operace je navržena speciálně pro generovaní potřebných drah nástroje pro různé konfigurace lopatkových kol.

Obrábění kanálu

 •          Operace Obrábění kanálu, je nová metoda, která se snadno používá pro obrábění kanálů pomocí kuželové kuličkové frézy a má také kontrolu kolizí celého nástroje (stopka, prodloužení a držák). Můžete si vybrat zda chcete obrábět pouze vrch nebo spodek a můžete zadat jaký přídavek na plochách celého kanálu zanecháte. Používá 3 osé obrábění do hloubky kanáanálu, kam to nejvíce jde a pak se přepne na 5 osý pohyb. Když dráha nástroje dojde ke středu kanálu, tak zanechá hladký přechod. Poskytuje jak hrubování, tak dokončování pro obrábění kanálu z odlitku nebo z plného materiálu.

Obrábění 5 osé kontury

 • Tato nová strategie Obrábění 5 osé kontury naklápí nástroj podél zřetězené 3D kontury řídící křivky a zarovnává osu nástroje podle definovaných úseček naklopení, což ji dělá ideální operací pro generování 5 osé dráhy nástroje pro odjehlování a odřezávání.

Vylepšení Obrábění bokem nástroje, Více osého vrtání a konverze HSM do Souvislých 5 os

Do InventorCAMu 2014 byly přidány nové možnosti naklápění a byly udělány vylepšení operací Obrábění bokem nástroje, Víceosého vrtání a Konverze HSM do Souvislých 5 os

Obrábění bokem nástroje

 • Obrábění bokem nástroje umožňuje naklonit stranu nástroje, tak aby obráběla stěnu pod správným úhlem. Obrábění bokem nástroje používá celou řeznou část nástroje, což má za následek lepší kvalitu obráběné plochy a kratší čas obrábění.

Víceosé vrtání

 • Operace Víceosé vrtání používá automatické rozpoznávání děr InventorCAMu a provádí pak snadno a rychle cykly vrtání, závitování nebo vyvrtávání díry v libovolném směru. Všechny pokročilé strategie přejezdů, naklopení a zamezení kolizím, které jsou v jiných 5 osých operacích, jsou dostupné také v této operaci a poskytují tak úplné ovládání generované dráhy nástroje Souvislého 5 osého vrtání.

Konverze HSM do Souvislého 5 osého frézování

 • Operace Konverze HSM do Souvislého 5 osého frézování převádí dráhu nástroje 3D HSM do plného 5 osého obrábění, které je kontrolováno na kolize. To zaručí zachování optimálního kontaktního bodu mezi nástrojem a součástí a umožňuje používání kratších nástrojů pro větší stabilitu a tuhost.

Zamezení kolizím nástroje a držáku

Zamezení kolizím je zde podporováno jak pro nástroj tak pro držák a je zde k dispozici mnoho alternativ k jejich zamezení. Simulace stroje poskytuje plnou kontrolu zabourání nástroje i držáku nástroje.

Flexibilita a ovládání

Každá strategie 5 osého frézování poskytuje sofistikované možnosti pro ovládání nájezdů a přejezdů, řízení osy nástroje a zamezení kolizím.

Pohyby nájezdů a přejezdů jsou plně chráněny proti kolizím a lze zde použit různé strategie, které závisí na vzdálenosti propojovacího pohybu. Na nájezdech lze také měnit posuv pro hladké najetí na součást.

InventorCAM také poskytuje pro kompletní ovládání finální dráhy nástroje možnosti pro ovládání úhlů předklonu/záklonu a stranového naklopení.

Co potřebujete ...

Pětiosé frézování