Simulace frézařsko-soustružnického stroje

Click to Enlarge

Simulace frézařsko-soustružnického stroje v InventorCAMu nabízí simulaci celé kinematiky, podporuje simulaci všech operací soustružení a frézování a také všech zařízení a součástí stroje.

 

Je možné brát v úvahu posuv a zobrazit tak simulaci v reálném čase.

Simulátor nabízí plnou detekci kolizí mezi součástmi stroje, kusem, upínači a držáky nástrojů, včetně mnoha možností zobrazování, což umožňuje plnou kontrolu nad všemi aspekty simulace.

Jsou zde odporovány všechny cykly a pohyby a spolu s úplnou grafikou součástí stroje a pomocných zařízení, jako je koník a luneta, tak simulace poskytuje bezpečí, protože je součást před skutečným obráběním úplně otestována.

OOS - Operace ovládání stroje

OOS (Operace Ovládání Stroje) umožňuje uživateli vložit při obrábění součásti různé operace ovládání - tyto operace ovládají CNC stroj a aktivují různé možnosti a zařízení jako jsou: otevření nebo zavření upínačů, dveří stroje, aktivace chlazení, natáčení součásti, přesunutí součásti z jednoho stolu na druhý, synchronizace mezi osami.

 

 

 • Machine ID

  Definuje komponenty CNC stroje a jejich kinematiku a umožňuje tak uživatelům nastavení a podporu těch nejsložitějších frézařsko-soustružnických strojů. Osy stroje jsou v Machine ID definovány jejich směrem, otáčkami nebo posuvem a fyzikálními omezeními.

   

 • Nastavení stroje

  Stanovuje upnutí dílu na CNC stroji a vytváří vztah mezi nulovým bodem kusu a nulovým bodem stroje. Také umožňuje na každém stole definici více upínačů.

   

 • Obrábění s C osou

  Obrábění s C osou je v InventorCAMu snadno definovatelné. Převod jakékoliv 2.5D operace do pohybu v C ose. Pokročilé nastavení souřadnic podporuje: Přírůstkové, Polární a Kartézské souřadnice. Podporuje korekci nástroje a krátký NC program.

   

 • Přesun kusu mezi vřeteny

  Úplná kontrola přesunu dílů mezi hlavním vřetenem a protivřetenem pomocí Operace ovládání stroje.

   

 • Průběžný automatický zbytkový materiál

  InventorCAM průběžně počítá a automaticky aktualizuje zbytkový materiál po každé operaci, jak po frézovací tak po soustružnické.

   

 • iMachining ve frézování-soustružení

  Při výrobě frézařsko-soustružnické součásti pomocí 2D a 3D frézovacích operací iMachining můžete snížit čas programování a čas obrábění. Navíc má iMachining velmi důležitou výhodu, která se projevuje menší řeznou silou, což snižuje vibrace a nadměrné opotřebení nástroje v situacích nedostatečně pevného upnutí kusu.