Obrábění forem

Výroba forem je konkurenční průmysl a jeho hlavním úkolem jsou krátké dodací lhůty. V tomto odvětví je nutná kombinace vynikající kvalita dráhy nástroje spolu s optimálním výkonem.

InventorCAM má pro průmysl výroby forem excelentní CAM řešení. V nejnovější verzi SolidCAMu byly udělány hlavní vylepšení modulů revolučního 3D iMachiningu , HSM a Souvislých 5os, které tak poskytují vítěznou kombinaci pro obrábění forem a vložek.

 

 

3D iMachining pro hrubování, zbytkové hrubování a předdokončování forem

3D iMachining  vytváří automaticky a kompletní CNC program, který už stačí jen spustit a ten je již s optimálními řeznými podmínkami pro hrubování, zbytkové hrubování a před-dokončování kompletní 3D součásti, s přesnou drsností na šikmých stěnách a to vše v jediné operaci.

Dráha nástroje se zde automaticky upravuje tak aby se v každé fázi zabránilo kolizím mezi držákem a aktualizovaným polotovarem.

Optimální řezné podmínky se dosahují pomocí expertní znalostní databáze z Průvodce technologií iMachining.

3D iMachining poskytuje úžasné výsledky při 3D obrábění, často se dosahuje až 70% úspory času obrábění a lze dosáhnout i 90% úspor v porovnání s jinými systémy.

HSM modul pro 3D dokončování forem a vložek

HSM modul SolidCAMu poskytuje nejlepší 3D dokončovací dráhu nástroje pro jakoukoliv formu nebo vložku. Výsledkem HSM efektivní a hladká dráha nástroje, což se promítá do té nejlepší kvality obráběné plochy.

HSM nemá na dráze nástroje žádné ostré úhly, čímž se zajišťuje to že nástroj zůstává v kontaktu s obrobkem jak je to jen možné a také se zde optimalizují pohyby které neobrábění a snižuje se tak obrábění naprázdno a generují se zde hladké a tečné nájezdy a odjezdy.

V HSM modulu SolidCAMu se odjezdy na vysoké Z úrovně minimalizují. Jsou pokud možno šikmé, zaoblené oblouky a přejíždí se tak vysoko jak je to jen nutné, minimalizují se tak pohyby naprázdno a snižuje se tak také čas obrábění.

 

 

Modul Souvislých 5os SolidCAMu pro formy

V SolidCAMu můžete také těžit z výhod Souvislých 5os - což jsou nejvíce otestované a prověřené CNC frézovací dráhy nástroje v tomto průmyslovém odvětví, které mají nejpokročilejší ovládání všech aspektů spolu s kontrolou kolizí a velmi přátelským uživatelským rozhraním.

Pro výrobce forem jsou velmi užitečné strategie víceosé vrtání, 5osá kontura a převod HSM do Souvislých 5os.

V 5osé kontuře, následuje nástroj vybranou 3D křivku a zůstává rovnoběžný s předefinovanými úsečkami naklopení. Toto je užitečné pro srážení hran a tužkové obrábění složitých kontur s podřezáním.

Protože mnoho nástrojáren již má 5osé stroje, tak zde máme také strategii Konvertovat HSM do Souvislých 5os, která umožňuje převod dráhy nástroje 3D HSM na 5osou dráhu nástroje. To umožňuje lepší kvalitu obráběné plochy pomocí různých strategií naklopení nástroje a možnost použití kratších nástrojů.