• Rovnoběžné řezy

  Možnost Rovnoběžné řezy obsahuje 3 strategie: řádkování, cik-cak (pro plytké plochy) a Konstantní Z (pro svahové plochy). Každá tato strategie nabízí dráhu nástroje, která se skládá z rovnoběžných drah s konstantním krokem.

 • Rovnoběžně s křivkou

  Křivka zde řídí dráhu nástroje spolu s vybranou plochou(ami). Každý generovaný řez dráhy nástroje následuje plochu a zůstává rovnoběžný s vybranou křivkou, tak že poskytuje optimální drsnost.

 • Rovnoběžně s plochou

  SolidCAM zde počítá průsečík Řídící plochy a plochy která se obrábí a generuje řezy na dráze nástroje, tak že jsou rovnoběžné k výsledné křivce průsečíku.

 • Kolmo ke křivce

  Na rozdíl od strategie Rovnoběžně s křivkou tato možnost generuje řezy kolmo k Řídící křivce.

 • Mezi křivky

  Krásná dráha nástroje, která se plynule přizpůsobuje dvěma vybraným Řídícím křivkám. Je to pravděpodobně nejpopulárnější dráha nástroje HSS, která
  dělá estetickou dráhu nástroje s konstantním zatížením nástroje.

 • Mezi plochy

  Podobně jako strategie Rovnoběžně s křivkou poskytuje tato strategie hladkou dráhu nástroje mezi 2 Řídící plochy. Je velmi užitečná v případě složitých hranic obráběných ploch.

 • Promítnutí

  Nenahraditelná při obrábění vnitřních zaoblení, stražení a gravírování na 3D plochy. Promítá se zde definovaná křivka na požadovanou plochu a poskytuje se zde hladká jednodrahová dráha nástroje.

 • Kontrola kolizí

  Kompletní uživatelské ovládání ochrany celé dráhy nástroje. Podobně jako v našem 5ti-osém souvislém frézování, tak jsou i zde 4 fáze kontroly kolizí k tomu aby obrábění proběhlo v pořádku.

 • Pokročilé propojení

  Úplně volná kontrola na pohyby při nájezdu nástroje i při jeho odjezdu bez nutnosti modifikace plochy. Dráha nástroje může být prodloužena nebo ostřižena, mezery a díry mohou být přeskočeny a proto je zde 9 různých možností pro nájezd a odjezd.