Strategie vysokorychlostního hrubování

 • Konturové hrubování

  Konturové hrubování je nejdůležitější strategií pro efektivní odstranění velkých objemů materiálu. Je při ní generována série řezů na dané úrovni osy Z, která odstraní maximum materiálu bez zanechání soklů. Hloubka řezu se automaticky přizpůsobuje, což zajišťuje obrobení rovinných ploch. Používá se spirálový i konturový nájezd. Vyhlazovací oblouky jsou vytvořeny automaticky na drahách i spojovacích pohybech, což podporuje efektivní rychlosti posuvu v řezu a delší životnost nástroje.

 • Lineární hrubování

  Zde se většinou v každé úrovni obrábění generuje přímková dráha nástroje. To je užitečné pro měkké materiály a součásti obsahující mělké oblasti.

 • Zbytkové hrubování

  Zbytkové hrubování nastává při nasazení menšího nástroje k dokončení předešlé práce nástrojů větších v oblastech, které nejsou předchozími operacemi zcela vyčištěny. Modul InventorCAM HSR používá aktualizovaný model zbývajícího materiálu, aby se vyhnul obrábění naprázdno. Pro velké díly může být použito více operací zbytkového hrubování se zmenšujícími se velikostmi nástrojů. Zbytkové hrubování může být také použito při obrábění odlitků, s omezením řezů podle povrchu odlitku, s příslušnými informacemi o přídavku.

 • Hybridní hrubování žeber

  Pro obrábění tenkých stěn z velmi exotických materiálu (titan, grafit, atd..). Kombinují se zde hrubovací a dokončovací dráhy nástroje, tak aby se zachovala nejvyšší možná tuhost součásti.