HSR/HSM modul InventorCAMu pro 3D vysokorychlostní frézování

Výkonné hrubovací a nejjemnější dokončovací dráhy nástroje pro 3D frézování.

Vyzkoušejte 3D frézování dovedené na zcela novou úroveň hladkého, efektivního a inteligentního obrábění s nejjemnějšími drahami nástroje 3D obrábění, které jsou dostupné kdekoliv chcete.

Modul HSR/HSM InventorCAMu je velmi výkonný a trhem prověřený modul 3D vysokorychlostního frézování pro složité 3D součásti, letecké díly, formy, nástroje a dutiny.

Pro generování vysokorychlostních 3D drah nástroje nabízí jedinečné strategie obrábění a propojení. Pro zachování plynulého pohybu nástroje vyhlazuje všude kde je to možné, jak dráhy obrábění, tak dráhy přejezdů. Což je základním požadavek pro udržení vysokých posuvů a eliminaci prodlev.

 

HSM bere 3D frézování na nejvyšší možnou úroveň!

V HSM modulu 3D frézování SolidCAMu jsou odjezdy na vysoké Z úrovně minimalizovány. Všude kde je to možné tak se přejíždí šikmo, jsou zde vyhlazení oblouky a odjezdy nejdou výše než než je nezbytně nutné což minimalizuje obrábění naprázdno a snižuje čas obrábění.

Výsledkem 3D frézování HSM je efektivní a hladká dráha nástroje, což se projevuje zvýšenou kvalitou obrobené plochy, menším opotřebení nástrojů a delší životností Vašeho CNC stroje.

S požadavky na stále kratší zaváděcí a produkční časy, snížení nákladů a zvýšenou kvalitu, je HSM v dnešní výrobě nutností.

 

 

HSR - vysokorychlostní hrubování

HSR InventorCAMu poskytuje výkonné vysokorychlostní strategie hrubování, které obsahují konturové, lineární, zbytkové a hybridní hrubování žeber.

HSM - vysokorychlostní dokončování

HSM modul InventorCAMu nabízí několik vylepšení CAM technologie, které dělají vysokorychlostní operace přijatelnými, to obsahuje vyhýbání se ostrým rohům na dráze nástroje, což zajišťuje že nástroj zůstává co možná nejvíce v kontaktu se součástí a také optimalizuje pohyby, které neobrábí pro snížení obrábění naprázdno a generuje hladké a tečné nájezdy a odjezdy.

Jakákoliv strategie 3D frézování HSM může být řízena zadání úhlu šikmosti stěny, kde se má obrábět nebo můžete specifikovat hranici obrábění. Je k dispozici vyčerpávající sada nástrojů pro tvorbu hranic včetně hranice silueta, hranice kontaktní oblasti nástroje, mělké hranice, hranice teoretického zbytkového materiálu, zbytkové hranice a uživatelem definované hranice.

HSM modul InventorCAMu je výkonné řešení pro všechny uživatele, kteří vyžadují pokročilé schopnosti vysokorychlostního obrábění. Lze jej také použít pro zvýšení produktivity starších CNC strojů a to pomocí sníženého obrábění naprázdno a hladkým obloukům, které udržují plynulý pohyb nástroje. 

Nechte nás aby jsme Vám ukázali jak HSM bere 3D frézování na nejvyšší možnou úroveň a to vše na Vašich současných CNC strojích.

3D SOUČÁSTI FRÉZOVANÉ POMOCÍ 3D IMACHINING + HSM

Co potřebujete ...

Informace o produktu [PDF] - EN

InventorCAM HSM