• Vlastnosti CAD

  Snadná práce s díly, sestavami a výkresy pro definování operací CNC obrábění.

  Rychlé umístění upínačů a komponent pro plnou vizualizaci.

 • Strom CAM-Správce

  Dráhy nástrojů jsou uloženy jako operace v CAM-Správci, kde mohou být přetahovány (drag&drop), což umožňuje kdykoliv provést změnu v jejich pořadí. Kterákoliv operace může být také potlačena, vyjmuta, kopírována či vkládána.

  Simulovat nebo generovat NC-programy lze z jakékoliv kombinace operací, zvýrazněné pomocí kláves CTRL a SHIFT.

 • Čelní frézování

  Obrábění čelních rovinných ploch různými strategiemi: kontura, cik-cak, spirála a jedna dráha.

  Prodloužení, překrytí a nájezd/odjezd se zde používají automaticky tak, aby byla obrobená celá plocha. Příjezd nástroje se zde provádí Zvenku.

 • Frézování kontury

  Operace Kontura poskytuje různé strategie hrubování a dokončování.

  Možnosti modifikace geometrie kontury (offset, zkrácení, prodloužení) umožňují změnu geometrie bez nutnosti dotknutí se modelu.

 • Frézování kapes

  Obrábění neomezeného počtu uzavřených a otevřených kapes s ostrovy. Pro frézování kapes jsou k dispozici strategie konturování, řádkování a odvrtávání. Pro bezpečný nájezd do materiálu jsou zde k dispozici různé možnosti nájezdu po rampě.

 • Sražení

  Sražení je možnost pro operace Kapsa a Kontura. Umožňuje srážet hrany modelu bez změny aktuálního modelu pomocí stejné geometrie jako používá operace kontura/kapsa.

 • Vrtání

  Podporuje standardní cykly vrtání, vystružování, vyvrtávání a závitovací cyklus.

  Do postprocesoru mohou být přidány další volitelné cykly.

 • Rozpoznání vrtání

  Automatické vyhledání a seskupení děr na objemovém modelu s možností ruční modifikace výsledků.

  Jednotlivá operace rozpoznání vrtání může obrobit skupiny děr na různých úrovních a o různých hloubkách pro zjednodušení a zkrácení seznamu operací.

 • Rozpoznání kapes

  Posuňte možnosti výkonných operací InventorCAMu pro frézování kapes o úroveň výš pomocí funkce automatického rozpoznání kapes na CAD modelu.

  Jsou zde dostupné všechny strategie standardní operace kapsování v kombinaci s různými úrovněmi kapes a hloubkami kapes, které byly rozpoznány z modelu.

 • Frézování závitů

  Operace Frézování závitu umožňuje obrábění standardních vnitřních a vnějších závitů. Jsou zde dostupné různé hloubky obrábění, strategie nájezdu a odjezdu a volitelný počáteční úhel

 • 3D Kontura

  Pomocí výkonných operací s profily může uživatel sledovat jakoukoliv 2D či 3D křivku v prostoru.

  Poskytuje automatické srážení hran modelu, bez ohledu na to, zda spadají do stejné roviny či ne!

 • Obrábění T-drážky

  Obrábění drážek po straně modelu, které jsou podřezány pomocí korunkové frézy.

  Po kliknutí na horní a dolní plochu této drážky spočítá InventorCAM automaticky hloubky a kroky dolů.

 • Gravírování

  Gravírování textu na rovinných a nabalených plochách.
  Gravírování středu písma.

  Gravírování písma z jedné křivky a strategie Cik-Cak nebo kontura pro vyplnění oblastí.

 • Nabalení

  Obrábění nabalené geometrie kolem osy rotace pomocí transformace lineárního pohybu do pohybu C-osy.

 • Pokročilá kapsa a kontura

  Automatické obrábění zbytkového materiálu pro odstranění zbytků po větších nástrojích.

  Snadné přenastavení jakékoliv kapsové či konturové dráhy nástroje na odvrtávací pro extrémní množství odstraňovaného materiálu.