Generování NC programu s InventorCAMem: rychle, snadno, spolehlivě

CNC výstup, připravený k použití
Na kvalitě NC programu, produkovaného CAM systémem, záleží mnohé. Každý postprocesor InventorCAMu je nastaven podle individuálních potřeb stroje i jeho obsluhy a generuje přímo spustitelné CNC programy bez potřeby následné nákladné "ruční" úpravy.

 

InventorCAM podporuje všechny standardní řezné cykly a nastavení stroje obvyklých CNC řízení. Možnost generovat volatelné opakující se procedury v rámci CNC programu umožňuje vytvořit krátký, efektivní a kvalitně strukturovaný NC program. 

 

Z rozsáhlé knihovny postprocesorů jsou vybrány ty požadované vaším strojem a jsou dodány spolu se systémem. Postprocesory jsou programovány v jazyce BASIC a mohou být snadno upravovány dodavatelem InventorCAMu, nebo samotným zákazníkem. 

Ready-to-go CNC-Output

Když je v postprocesoru vygenerován NC program, není zapotřebí jakékoliv další úpravy předtím, než je odeslán stroji.

Na rozdíl od většiny CAM systémů není CL soubor generován přímo InventorCAMem. Může být generován v postprocesoru. Na místo toho používá InventorCAM svůj vlastní, unikátní kód. Je označován jako parametr nebo P-kód a jeho použití je efektivnější než u CL souboru.

Extensive Post processor data base

Procedury jsou zabudovány v P-kódu. Má-li být operace provedena několikrát na různých úrovních, jsou příkazy vytvořeny pouze jednou a přizpůsobovány pro každou úroveň.

Výstup InventorCAMu je velmi efektivní. Je-li jedna obráběcí operace prováděna několikrát, příkazy jsou ve výstupu zaznamenány pouze jednou, čímž se minimalizuje délka programu. V jiných CAM systémech se příkazy často vypisují opakovaně, což vede k dlouhému a nestrukturovanému CNC programu.

Další významnou výhodou je srozumitelnost NC programu, generovaného InventorCAMem, protože má stejnou strukturu, jako NC program programovaný manuálně obsluhou CNC stroje.