Proč jsou uživatelé nadšení? Z jedinečných vlastností dráhy nástroje iMachining:

Morfující spirály – Na rozdíl od jednoduché spirální dráhy nástroje využívá iMachining pokročilé morfující spirály, která postupně sleduje geometrii obráběného prvku a maximalizuje tak čas záběru nástroje.

Oběhy – Ostrovy jsou oddělovány a velké oblasti jsou rozdělovány pomocí patentované technologie oběhů iMachining, tím se maximalizuje spirální obrábění a minimalizuje se přeskakování nástroje uvnitř kapes.

Žádné zbytečné pohyby – Všechny dráhy nástroje odebírají polotovar a nikdy neobrábějí na prázdno. Od počátečního nájezdu až k poslednímu řezu dynamicky aktualizovaný polotovar zajišťuje, že každá dráha nástroje obrábí materiál. V obráběné hloubce se používá "Chytré přepolohování" a nástroj se tak pohybuje z jednoho řezu do druhého a přejíždí se jen absolutně nezbytně.

..customer was using another CAM system & desperately looking for reduction in machining time with safe toolpath

...tool looked nearly like new after about 2 hours of roughing! Now they like to update their system to iMachining 2D and 3D

"Nemohu uvěřit jak rychle jsem byl schopný  díl v iMachining naprogramovat a jak rychlé a hladké bylo jeho frézování."

Tim Simpson

Valley Design, USA