Vlastnosti 3D iMachining:

 • Optimální obrábění po Z-úrovních

  • Pro generování dráhy nástroje ve tvaru morfujících spirál používá prověřený algoritmus 2D iMachiningu
  • Analyzuje a určuje, který objem odebrat další a v jaké Z-úrovni
  • Dosahuje nejkratšího možného času cyklu
 • Hluboký hrubovací krok dolů a krok nahoru při zbytkovém hrubování

  • Při generování hrubovacích drah nástroje nejdříve odebírá plnou hloubku pomocí kroku dolů
  • Dynamický krok nahoru odebírá zbytkový materiál na svazích
  • Volitelné pořadí obrábění: DUDU (dolu nahoru>dolu nahoru) nebo DDUU (dolu-dolu>nahoru-nahoru)
 • Řízená drsnost inteligentním krokem nahoru

  • Krok nahoru odebírá přesně jen ten zbytkový materiál na nezbytných z úrovních pro dosažení požadované drsnosti s minimálním obráběním
  • Na svazích se pro dodržení drsnosti v celé operaci krok nahoru dynamicky mění
  • Hodnotu drsnosti (vzdálenost mezi vrcholem a údolím) nastavuje uživatel

 • Zanedbatelné přejíždění - inteligentně umístěné obrábění

  • DPomocí "inteligentního třídění dráhy nástroje" a "3D propojení Z-úrovní" dramaticky snižuje odjezdy a dlouhé přejezdové pohyby
  • Objížďka aktuální úrovně obrábění nahrazuje většinu odjezdů - uspoří čas obrábění
  • Pro hladký souvislý pohyb všechny polohovací pohyby obsahují nájezd/odjezd po oblouku (v rovině) nebo po hladké 3D křivce, což snižuje čas cyklu a opotřebení stroje
 • Žádné obrábění naprázdno

  • Dráha nástroje je optimalizována jen pro obrábění toho zbytkového materiálu, která je nutno odebrat
  • Žádné obrábění naprázdno - všechny dráhy nástroje se řídí dynamicky aktualizovaným 3D modelem polotovaru
  • 3D model polotovaru je po každé krátké části pohybu nástroje přesně aktualizován
 • Automatická úprava Z-úrovně

  • V každé Z-úrovni se řezné podmínky automaticky upravují
  • Algoritmus Průvodce technologií maximalizuje výkon a efektivitu
  • Optimalizované řezné podmínky pro každou hloubku snižují dramaticky čas obrábění a opotřebení nástroje

 • Automatické hrubování a předdokončování prizmatické součásti

  • Hloubky a geometrie se rozpoznávají automaticky, takže není potřeba řetězců nebo skic
  • Plně automatická ochrana kolize s polotovarem
  • Automatické hrubování a zbytkové hrubování v jediné operaci
 • Tečné nájezdové/odjezdové oblouky

  • Provádí se automaticky při najíždění nebo odjíždění z řezu
  • Hladký pohyb umožňuje rychlejší a mnohem efektivnější obrábění
  • Zvyšuje se životnost nástroje i stroje
 • Řezné podmínky určuje průvodce automaticky

  • Využívá ověřený algoritmus Průvodce technologií, jako ve 2D iMachiningu
  • Řezné podmínky pro krok dolů jsou stejné jako má 2D iMachining
  • Úprava posuvu při různých hloubkách řezu v kroku dolů a kroku nahoru snižuje čas cyklu