3D iMachining - pro úžasné 3D frézování zahrnuje prověřený 2D iMachining a algoritmy Průvodce technologií

 • 3D iMachining poskytuje úžasné výsledky ve 3D obrábění běžně snižuje čas obrábění o 70% a může dosáhnout až 90% úspor času.
 • 3D iMachining je automatický generátor optimalizovaného CNC programu vysokorychlostního frézování pro hrubování, zbytkové obrábění a předdokončování jak prizmatických tak obecných plošných tvarových 3D součástí.
 • 3D iMachining vytváří automaticky kompletní CNC program, který je připraven ke spuštění a který má optimální řezné podmínky pro hrubování a předdokončování kompletních 3D součástí spolu s definovanou drsností na stěnách a to vše v jediné operaci.
 • 3D iMachining používá model obrobku a aktualizovaný model polotovaru pro automatické rozpoznání oblastí, které je potřeba obrobit a bere tak ohled na předchozí operace.
 • Optimálních řezných podmínek se dosahuje pomocí expertních znalostí Průvodce technologií iMachiningu.
 • Pomocí jeho kroku dolů na plnou hloubku, inteligentního kroku nahoru a chytrého polohování dosahuje 3D iMachining nejkratšího času obrábění při hrubování a předdokončování forem, složitých 3D součástí a 3D prizmatických součástí. 3D iMachining může ušetřit až 90% času obrábění.
 • 3D iMachining v kombinaci s HSM dokončováním poskytuje kompletní řešení pro obrábění 3D součástí.

3D iMachining: Plně automatické 3D obrábění se všemi výhodami prověřeného 2D iMachiningu

 • Rychlý výběr objemové geometrie - prostě "vyber a pokračuj"
 • Bezkonkurenční hrubování 3D plošných a prizmatických součástí
 • Optimalizované obrábění každého kroku v Z ose, pomocí prověřené technologie 2D iMachining
 • Hluboké hrubování které zahrnuje celou délku zubu a zkracuje se tak čas cyklu a zvyšuje se životnost nástroje
 • Zbytkové obrábění po malých krocích nahoru je optimalizováno pro konstantní drsnost a dále zkracuje čas cyklu
 • Inteligentní místní obrábění a optimální pořadí eliminuje většinu dlouhých polohovacích pohybů a přejezdů a vytváří tak nejkratší časy v tomto průmyslovém odvětví
 • Dynamicky aktualizovaný 3D model polotovaru eliminuje všechna obrábění naprázdno
 • Dráha nástroje 3D iMachining se automaticky upravuje tak, aby se zabránilo v každé fázi obrábění kontaktu mezi držákem a aktualizovaným polotovarem. Bez toho abyste brali v úvahu držák nástroje tak, musíte mít dlouhé nástroje, zatímco když ho berete v úvahu, tak můžete mít menší vyložení nástroje a nástroj tak pevnější a obrábění rychlejší.
 • Zbytkové hrubování krokem nahoru můžete provést okamžitě po každém kroku dolů, a tak máte pro každý další krok dolů více místa pro držák nástroje.

...customer very excited with successful iMachining trial - 60% cycle time reduction and increase in tool life at first attempt."

...Chief programmer Igor: "I hope we get such results every day – we will have great savings in costs with iMachining 3D!!"

Amazing iMachining!

"V Dixon Surgical jsme zjistily, že jsou všechny naše nároky na obrábění s iMachining splněny - neuvěřitelná životnost nástroje, rychlejší cykly, menší zatížení nástroje snižuje při horším upnutí nástroje vibrace (soustružení s poháněnými nástroji) a ochrana nástrojů s malým průměrem. Uživatelské rozhraní je velmi jasné a jednoduché a programování s iMachining je rychlejší než programování tradičních strategií."

Jay Dixon

Dixons Surgical, UK

iMachining 3D cuts very fast and saves 75% against Competitor CAM, on Makino CNC machine