3D iMachining - pro úžasné 3D frézování zahrnuje prověřený 2D iMachining a algoritmy Průvodce technologií

 • 3D iMachining poskytuje úžasné výsledky ve 3D obrábění běžně snižuje čas obrábění o 70% a může dosáhnout až 90% úspor času.
 • 3D iMachining je automatický generátor optimalizovaného CNC programu vysokorychlostního frézování pro hrubování, zbytkové obrábění a předdokončování jak prizmatických tak obecných plošných tvarových 3D součástí.
 • 3D iMachining vytváří automaticky kompletní CNC program, který je připraven ke spuštění a který má optimální řezné podmínky pro hrubování a předdokončování kompletních 3D součástí spolu s definovanou drsností na stěnách a to vše v jediné operaci.
 • 3D iMachining používá model obrobku a aktualizovaný model polotovaru pro automatické rozpoznání oblastí, které je potřeba obrobit a bere tak ohled na předchozí operace.
 • Optimálních řezných podmínek se dosahuje pomocí expertních znalostí Průvodce technologií iMachiningu.
 • Pomocí jeho kroku dolů na plnou hloubku, inteligentního kroku nahoru a chytrého polohování dosahuje 3D iMachining nejkratšího času obrábění při hrubování a předdokončování forem, složitých 3D součástí a 3D prizmatických součástí. 3D iMachining může ušetřit až 90% času obrábění.
 • 3D iMachining v kombinaci s HSM dokončováním poskytuje kompletní řešení pro obrábění 3D součástí.

3D iMachining: Plně automatické 3D obrábění se všemi výhodami prověřeného 2D iMachiningu

 • Rychlý výběr objemové geometrie - prostě "vyber a pokračuj"
 • Bezkonkurenční hrubování 3D plošných a prizmatických součástí
 • Optimalizované obrábění každého kroku v Z ose, pomocí prověřené technologie 2D iMachining
 • Hluboké hrubování které zahrnuje celou délku zubu a zkracuje se tak čas cyklu a zvyšuje se životnost nástroje
 • Zbytkové obrábění po malých krocích nahoru je optimalizováno pro konstantní drsnost a dále zkracuje čas cyklu
 • Inteligentní místní obrábění a optimální pořadí eliminuje většinu dlouhých polohovacích pohybů a přejezdů a vytváří tak nejkratší časy v tomto průmyslovém odvětví
 • Dynamicky aktualizovaný 3D model polotovaru eliminuje všechna obrábění naprázdno
 • Dráha nástroje 3D iMachining se automaticky upravuje tak, aby se zabránilo v každé fázi obrábění kontaktu mezi držákem a aktualizovaným polotovarem. Bez toho abyste brali v úvahu držák nástroje tak, musíte mít dlouhé nástroje, zatímco když ho berete v úvahu, tak můžete mít menší vyložení nástroje a nástroj tak pevnější a obrábění rychlejší.
 • Zbytkové hrubování krokem nahoru můžete provést okamžitě po každém kroku dolů, a tak máte pro každý další krok dolů více místa pro držák nástroje.

...customer very excited with successful iMachining trial - 60% cycle time reduction and increase in tool life at first attempt."

...Chief programmer Igor: "I hope we get such results every day – we will have great savings in costs with iMachining 3D!!"

Amazing iMachining!

"Zkoušeli jsme zničit válcovou frézu, ale ta po obrábění vypadala jako nová."

Jake Aasness

Kline Oilfield Equipment, USA

iMachining 3D cuts very fast and saves 75% against Competitor CAM, on Makino CNC machine