Naši partneři v integraci do CAD

Autodesk

InventorCAM (od firmy SolidCAM) je plně integrován v Autodesk Inventoru a má jeho příslušnou certifikaci.

InventorCAM poskytuje kompletní prvotřídní výrobní soupravu uvnitř Inventoru, podporující technologii frézování 2D a 3D iMachining, 2.5D frézování, vysokorychlostní obrábění plochy, 3D vysokorychlostní frézování, vícestranné indexové 4/5 osé frézování, souvislé 5 osé frézování, soustružení, soustružení s poháněnými nástroji a měření sondou

InventorCAM poskytuje dokonalou jednooknovou integraci a plnou provázanost s designovým modelem InventorCAMu včetně dílů a sestav. Všechny obráběcí operace jsou definovány, vypočítávány a ověřovány v prostředí Autodesk Inventor a jsou zcela provázány s designovým modelem.

InventorCAM je ideální výrobní nadstavbou k Autodesk Inventoru.

SOLIDWORKS

SolidCAM je de facto standardním Gold-certifikovaným integrovaným CAM-modulem pro SOLIDWORKS. Poskytuje kompletní prvotřídní výrobní soupravu uvnitř SOLIDWORKS, podporující technologii frézování 2D a 3D iMachining, 2.5D frézování, vysokorychlostní frézování plochy, 3D vysokorychlostní frézování, vícestranné indexové 4/5 osé frézování, souvislé 5 osé frézování, soustružení, soustružení s poháněnými nástroji a měření sondou.

SolidCAM nabízí dokonalou integraci a plnou propojenost s designovým modelem SOLIDWORKS v rámci jednoho okna včetně dílů, sestav a konfigurací. Všechny obráběcí operace jsou definovány, vypočítávány a ověřovány v prostředí SolidWorks a jsou s designovým modelem SOLIDWORKS plně provázány.

Integrované řešení SOLIDWORKS+SolidCAM poskytuje špičkové integrované CAD/CAM řešení pro výrobní průmysl.